Autorski članci
uređuju Dragan Grbić i Branislav Mihaljev, MVP

Bookmark and Share
Matična strana sajta
  Novo na sajtu
  Mapa sajta
  Beleške
  Kontakt
  Pretraga MSKB

 Blog Praktikuma
  RSS feed
  P@W @Tw

  Izvezi stranicu u PDF
 
Office Praktikum

Autorski članci
 


Skoro svakodnevno slušamo
  Radio Paradise:
  eklektični muzički online radio bez reklama!
 

 
       

Sponzori sajta

SBB CS 1.6 game server: 82.117.200.1
 
Connectivity by SBB

 
Suština pasijansa
Suština pasijansa
 


 

Informacije

NOVOSTI

I još dva nova priloga o Excelu
Novi prilozi o Wordu
Novi i prilozi u temi "razno o Officeu"
Novi članci o novostima u Officeu 2010!

SADRŽAJI ZA PREUZIMANJE

Lokalizacija Total Commandera 7.51Obe jezičke školjke za popularni program na srpskom sad funkcionišu u bilo kojoj varijanti Windowsa!
RNDalica.ExcelDodatak za Excel 2007/2010 za generisanje slučajnih podataka!
YuConv.ExcelDodatak za Excel 2007/2010 za konverziju pisama!
YuConvNetDodatak za Word 2007/2010 za konverziju pisama i kodnih rasporeda!

SKREĆEMO PAŽNJU

Kako pretraživati MSKB
a pronaći ćete i još mnogo novih sadržaja...

KONTAKT

Da li znate za pravila koja važe pri kontaktu sa nama? Molimo vas da se obavestite o tome!
 
POZIVAMO VAS

i prenesite svoja iskustva. Najbolji prilozi će biti objavljeni.

  (C) 2000-2010 Praktikum na Webu
 

Microsoft Office Access 2007: Temeljno preuređenje

Nivo:  NIVO 2 - klinite za objašnjenje


Piše: Branislav Mihaljev

Ne računajući ovo izdanje, poslednje dve verzije nisu donele očekivane izmene i nove mogućnosti delom zbog toga što je bilo potrebno krenuti sa izmenama od temelja - od JET mašine. Novi Access ima potpuno novu JET mašinu, ali i mnogo drugih poboljšanja. Koliko smo, subjektivno manje ili više, bili razočarani onim što su verzije 2002 i 2003 ovog programa donosile, toliko više poboljšanja donosi nova verzija da se stiče utisak da su sve primedbe i ideje zabeležene u prethodnih šest godina bile brižljivo skupljane i implementirane u verziji 2007.

Tajna uspeha programa, počev od najranijih verzija, leži u realizaciji ideje da tržištu treba ponuditi program za rad sa bazama podataka, takav da ga korisnici mogu na relativno jednostavan način implementirati u praćenju poslovnih procesa, gde se zapravo sve svodi na beleženje veće količine podataka u tabelarnom obliku i izdvajanju podataka, tj. poslovni procesi se svode i oslanjaju na baze podataka. Korisnici mogu sami da barataju sa jednostavnijim bazama podataka bez potrebe za angažovanjem profesionalaca i administratora. S druge strane, profesionalni programeri koriste Access za brz razvoj čak i vrlo komplikovanih baza podataka, gde je kranji proizvod uređena baza koja ima izgled profesionalnog programa. Novi korisnici se regrutuju svakodnevno, jer dobar broj studenata prve praktične korake u izradi baze podataka čini upravo u Accessu. Upravo nova verzija, između ostalog, pokušava da početnicima olakše prve korake, ali i da profesionalcima pruži nove mogućnosti.

Nova JET mašina

Ako na čas zanemarimo izmene koje se mogu vizuelno identifikovati, u pozadini se nova verzija oslanja na sasvim novu JET mašinu baze podataka. Zapravo, od JET mašine zavisi mnogo toga što Access može; ovde delom i leži razlog što verzije 2002 i 2003 nisu ponudile više. Naime, do sada je Access koristio JET mašinu koja je sastavni deo Windows operativnog sistema ili - drugim rečima, razvojni tim Accessa nije imao mnogo uticaja na osobine postojeće JET mašine; zapravo, staru JET mašinu je razvio tim programera koji radi na razvoju SQL Servera. Zbog ograničenja koje nameće stara JET mašina, odlučeno je da novu verziju napravi tim koji je razvijao i sam Access, imajući u vidu sakupljene komentare od korisnika, svoja iskustva, ugrađujući nove osobine pri razvoju, ali i ostavljajući mogućnost za laku nadogradnju. Pozitivna strane ove odluke je ta da ubuduće možemo očekivati dinamičniji razvoj Accessa, a ne samo, kako bi neki korisnici rekli, "kozmetičke izmene interfejsa".

 Pozdravni ekran programa
 Microsoft Office Access 2007

Šta je zapravo JET mašina i čemu služi? Jednostavno rečeno, ova "mašina" je deo sistema koji se sastoji iz dela zaduženog za smeštanje podataka i dela zaduženog za izdvajanje podataka - query procesora. Mogućnosti ove mašine su ono što je u osnovi korisnike opredelilo da koriste Access. Pozitivna konkurencija postoji čak i između razvojnih timova u Microsoftu: dok je razvojni tim SQL Servera sugerisao programerima da koriste SQL Server Express, razvojni tim Accessa je "odbranio" svoj proizvod tako što je preuzeo razvoj JET mašine i napisao je od početka. Postavlja se pitanje - zašto su to učinili? Odgovor, po rečima jednog od programera razvojnog tima Accessa, je taj da JET mašina pruža mnogo veće mogućnosti izdvajanja podataka upotrebom upita u odnosu na SQL Server Express.

Postojeća JET mašina će i dalje biti dostupna programima koji je zahtevaju, ali će nova JET mašina dodavati osobine na koju se Access oslanja, pri čemu je osnovni zahtev - potpuna kompatibilnost sa predhodnom - ispunjena. Drugim rečima, Access 2007 će podjednako dobro raditi sa MDB bazama verzija 2000 ili novije, odnosno sa novim formatom baze ACCDB. Govoreći o JET mašini u ovom kontekstu, važno je pomenuti da ovakav JET pruža nove mogućnosti koje povećavaju kompatibilnost između Access baze podataka i Windows SharePoint servisa koji, u osnovi, omogućava razmenu podataka na donekle sličan način kako je to činila replika baze podataka u ranijim verzijama. Stoga valja imati na umu da novi format baze ne podržava replikaciju - ona je dostupna samo u radu sa starijim verzijama MDB datoteka. SharePoint servis omogućava korisniku da preuzme podatke na lokalni računar, "otkači" se od servisa obrađuje podatke, a zatim sinhronizuje podatke sa bazom podataka kada ponovo bude u vezi sa SharePoint servisom.

Kako je novi JET vertikalno kompatibilan sa prethodnim, ali i budućim verzijama programa, korisnici mogu slobodno da razvijaju programe u željenom formatu baze podataka bez bojazni hoće li ili ne jednoga dana njihova baza prestati sa radom po instalaciji nove verzije. Nažalost, kako je novi JET deo Accessa, korisnici koji nemaju instaliran Access neće moći da pristupe podacima, tako da važi generalan savet: ako razvijate aplikaciju koju će koristiti korisnik koji nema instaliran Access, činite to upotrebom stare JET mašine ili sa bazom u drugom formatu, npr. sa SQL Server Expressom kao backend bazom.

Ključna osobina nove JET mašine je mogućnost rada sa tzv. "kompleksnim podacima" koji, u stvari, nisu zaista "kompleksni" već se termin odnosi na relacionu strukturu podataka. Access od ove osobine JET mašine dobija sasvim novu mogućnost - potpunu kompatibilnost sa Windows SharePoint servisom. Termin "kompleksni podaci" se u realnom radu odnosi na polja koja mogu čuvati više od jedne vrednosti; praktično ovaj tehnika podrazumeva upotrebu padajuće liste jednog zapisa u kojoj možete obeležiti više relacionih entiteta vezanih za taj zapis. U pozadini Access kreira relacionu strukturu na isti način kao kada programer kreira tabele u relaciji više-ka-više.

Klikni za punu sliku
Glavna traka umesto menija i traka alatki: Access 2007 je primio novi interfejs, izazivajući oprečna mišljenja i žučne diskusije među preofesionalnim korisnicima programa. Mnogi se već sad pitaju: šta li će se desiti u sledećoj verziji?...

Novi Interfejs

Korisnički interfejs Accessa 2007 je potpuno redizajniran i usklađen sa ostalim programima sistema Microsoft Office 2007. Osnovno ponašanje je, kao i u ostalim programima paketa, zadržano - u zavisnosti od onoga što trenutno radite, skup komandi se dinamički menja omogućavajući brz pristup potrebnim alatkama. U novoj terminologiji meniji i trake alatki više nisu ni po ponašanju, niti po izgledu isti, stoga se koristi novi zajednički naziv glavna traka (ribbon). Glavne trake se, u osnovi, dele na osnovne i kontekstualne; druga vrsta se koristi kada je obeležen objekat. Stari DBC (Database Container Window) je stavljen u drugi plan. Umesto prozora koji se preklapaju, tako da se svaki novootvoreni postavlja iznad ostalih kreirajući pri tome novu stavku u traci zadataka (taskbar) u Windosu, prozori objekata se sada otvaraju na zasebnim karticama.

Klikni za punu sliku
Izmenjen način prikaza segmenata aplikacije: umesto u prozorima, oni se sad prikazuju kao kartice u glavnom delu interfejsa. Ovo je još jedan element oko kojeg se spore mišljenja profesionalaca.

Uz levu ivicu ekrana nalazi se navigacioni panel (Navigation Pane ili, žargonski, Shutter Bar) u kome se objekti, grupisanih po kategorijama, mogu prikazavati na nekoliko načina. Navigacioni panel omogućava brzo nalaženje, uvid i pristup u raspoložive objekte. Ako vas zanima koji objekti baze podataka nisu u relaciji ni sa jednim drugim, uključite prikaz Unrelated Objects i proverite da li su oni zaista namenski "nevezani", kao što je to uobičajeno za pozdravni ekran aplikacije.

Novi interfejs prati strukturu Accessa koji je "modularniji" program u odnosu na ostale programe sistema Microsoft Office, pri čemu se prikaz interfejsa odnosi na tip objekta i sadrži različite alatke koje možete primeniti na objektu. Interfejs je više podređen kontekstu objekta omogućavajući brz pristup složenom sistemu komandi, ali je ujedno i dovoljno fleksibilan da se nametne i novim korisnicima. S druge strane, programerima je ostavljeno dovoljno mogućnosti da kreiraju alternativne glavne trake koje mogu preuzeti različite funkcije programa, npr. padajuću listu u login proceduri, menije ili druge informacije bitne za korisnika baze po pokretanju programirane baze podataka. Dugmad ipak nisu samo logički postavljena (natrpana) u glavnim trakama: pojedina sadrže padajuće liste proširujući funkcije dugmeta (razdeljeno dugme). Npr. dugme View u režimu pregleda izveštaja sadrži tri opcije: za pregled izveštaja, izgleda (što je novo) ili dizajna.

Klikni za punu sliku
Korisnički interfejs je sasvim drugačiji. Stepen iskorišćenja prostora je manji nego pre, pa ćete morati sami da odlučite da li u ovoj promeni vidite dobit li gubitak.

Po pokretanju, program prikazuje ekran Getting Started koji je podeljen na tri dela. Levi deo je rezervisan za odabir predložaka baze podataka grupisanih po vrsti i lokaciji, odakle možete odabrati predložak instaliran na vašem računara ili neki sa portala Microsoft Office Online. Predlošci su veoma značajni (mada možda ne toliko za naše tržište, zbog specifičnosti određenih poslovnih operacija), o čemu dovoljno govori broj preuzimanja predložaka sa sajta Microsofta, koji je u 2004. godini iznosio više od 1,4 miliona. U centralnom delu su predlošci prikazani velikim ikonama, dok na ovom mestu možete odabrati početak rada sa praznom bazom podataka. Konačno, na desnoj strani se nalazi proširena lista datoteka koje ste nedavno koristili. Poslednja u listi izmena korisničkog interfejsa se odnosi na izmene načinjene na dijalogu opcija programa. Brojne opcije, koje su korisnici tražili u prethodnim godinama, konačno su dodate. Dijalog okna opcija prati strukturu glavnog interfejsa - levo se nalaze grupe opcija, a same opcije su prikazane u većem, desnom delu okna.

Šta je još novo?

Ukratko rečeno: gotovo sve. Izmene se grubo dele na dve grupe: to su nova funkcionalnost, koja nije postojala ranije, i ispravljena funkcionalnost, na osnovu primećenih grešaka i predloga poboljšanja. Na žalost, primećene su i određene greške u programu. One ne umanjuju kompletnu funkcionalnost novog Accessa, ali ih treba imati u vidu tokom razvoja aplikacija u ovoj verziji, barem do izlaska prve servisne dopune.

Princip kreiranja uređene liste podataka koje omogućuju uređenje podataka, vizuelizaciju, proračun i prikaz podataka postoji gotovo od onog momenta, od kada postoje prvi računari. U novije vreme, za uređenje podataka po ovakvoj strukturi se koriste programi nalik Excelu, ali i Web orijentisane aplikacije kao što su Windows SharePoint servisi. Excel sadrži izvrsne alatke za proračun uz veoma moćan sistem za grafički prikaz podataka ili rezultata proračuna. Windows SharePoint servisi olakšavaju razmenu podataka među saradnicima. Međutim, nijedan od ovih proizvoda ne omogućava organizaciju podataka u relacionoj strukturi: ta uloga je rezervisana za Access. Kada se u liste podataka uključi relacioni mehanizam, Access dozvoljava saradnicima da brzo kreiraju bazu podataka i povećaju efikasnost uređivanja podataka. Ujedno, jedan od ciljeva opisanog korisničkog interfejsa je taj da novim korisnicima ili onima bez mnogo iskustva u radu sa bazama podataka pruži podršku u kreiranju kompleksnih objekata, bez ikakve potrebe da se korisnik upliće u događaje koji se odvijaju u pozadini.

Govoreći o načinu kreiranja liste podataka onako kako su se korisnici Excela relativno brzo navikli, recimo da je sada ovakav postupak sada dostupan i u Accessu. Štaviše, korisnik sada može obeležiti deo uređene liste Excelovog radnog lista i jednostavno kopirati podatke u novu Access tabelu. Pritom će Access analizirati podatke i postaviti sve osobine tabele na zahtevane vrednosti. U direktnom radu sa podacima tabele pridodat je skup novih mogućnosti različitog filtriranja i sortiranja podataka; filteri su sada "inteligentniji" i bolje funkcionišu u kontekstu sadržaja kolone tabele. Ako želite da do podataka dođete brže, a ne želite da sa bavite upitima, novi mehanizam za filtriranje vam nudi dovoljno mogućnosti da obradom ovakvih, sirovih podataka veoma brzo dođete do željenih rezultata.

Klikni za punu sliku
Opcije filtriranja izveštaja su znatno unapređene. Access 2007 ispoljava kontekstualnu osetljivost u odnosu na tip podataka, pa na licu mesta možete napraviti veoma brzo filtriranje bez potrebe da se upuštate u kreiranje upita zbog nekog privremenog pogleda.

Proces kreiranja i populacije podataka upotrebom formulara je značajno unapređen. Stari sistem je zanemenjen novim, čijom upotrebom korisnik sada kreira formular u režimu "ono što vidite je ono što dobijete". Naime, dizajniranje formulara se sada odvija u realnom vremenu i sa realnim podacima na ekranu, tako da se režimi rada View i Design prepliću. Poseban novi princip je nazvan "podeljeni pogled" koji formu deli na dva dela - jedan prikazuje podatke u tabelarnom obliku, a drugi relacione podatke odabranog zapisa.

Još nešto novo: koristite li ActiveX kontrolu kalendara ili onu kontrolu za kalendar koju pokreće VBA? Nijedna od te dve više nije potrebna! Sada je datumskom polju moguće pridružiti padajuću listu koja prikazuje interaktivni kalendar. Veoma zanimljiv način populacije podataka je nova metoda "prikupljanja podataka", a odnosi se na postupak u kojem angažujete Office InfoPath, tako što kreirate HTML (tj. XML) formular za prosleđivanje e-mailom. Kada korisnik popuni podatke u e-mail formularu i vrati poruku pošiljaocu, baza podataka se popunjava iz ovih podataka automatski ili na vaš zahtev.

Jedna od najpoznatijih osobina Accessa je podrška brzom i lakom kreiranju izveštaja, gde ugrađeni čarobnjaci gotovo potpuno formiraju konačan izgled izveštaja. Izmene načinjene na ovom segmentu programa se mogu okarakterisati kao dramatične. Pre svega, izveštaj nije samo istovetan ekranskom prikazu, već omogućava i niz akcija direktno u režimu pregleda konačnog izgleda. Pored režima prikaza Design i Preview, uveden je i novi režim Layout. U ovom režimu korisnik dizajnira izgled izveštaja uz prikaz realnih podataka (slično kao i kod formulara). U dosadašnjim verzijama programa postavili biste polje na izveštaj, podesili njegovu veličinu, a zatim prešli u prikaz izgleda izveštaja. Ako je polje premalo ili preveliko, vratili biste se u režim izmene dizajna, zatim ponovo u režim prikaza izgleda, itd. sve dok ne podesite veličinu polja tako da zauzima najmanje mesta, ali i da prikazuje kompletan sadržaj polja. U režimu Layout možete načiniti izmenu veličine polja uz prikaz podataka koje polje sadrži, bez potrebe za izmenom režima prikaza. Ujedno će Access na samom početku dizajniranja izveštaja dozvoliti pristup svim relacionim tabelama posmatrajući tabelu koju ste odabrali. Tokom dizajniranja izveštaja, na raspolaganju vam je obogaćen izbor različitih predefinisanih formata, kao i poboljšani modul za automatsko formatiranje izveštaja. Predložak formata sada možete primeniti na već gotov izveštaj a ne, kao do sada, samo tokom dizajniranja izveštaja.

Klikni za punu sliku
Izmenjene opcije sortiranja i grupisanja podataka pri kreiranju izveštaja: zatičemo dramatična unapređenja, takva da će postupci kreiranja izveštaja od sada sigurno biti znatno efikasniji posao.

U postupcima kreiranja upita, takođe je učinjeno mnogo. Neke izmene se odnose na upite koji se kreiraju u pozadini, tj. na one koje korisnik verovatno nikada neće videti. Na primer, pri kreiranju formulara, Access automatski kreira upit kojim se podaci tabele menjaju, dodaju ili brišu, podforme kreiraju upit koji filtrira podatke, izveštaj pokreće nekoliko različith upita da bi kreirao grupe podataka, međuzbirove ili zbirove, Lookup čarobnjak kreira SQL upit kojim se podatak dovodi u relaciju sa podatkom druge tabele (ovaj upit možete menjati ili sami napisati), itd. Ugrađeni čarobnjaci realno olakšavaju učenje SQL jezika svakome, jer rezultat rada čarobnjaka je upit koji radi ono što želite, a koji možete menjati prateći njegovo ponašanje.

Nova vrsta procesiranja podataka se odnosi na mogućnost rada sa ćelijama koje sadrže "kompleksne podatke", odnosno na rad sa podacima koji su u relaciji više-ka-više bez potrebe za korisničkom intervencijom nad tabelom i relacionom strukturom. U radu ćete kreirati dve tabele za dva entiteta između kojih se može uspostaviti višestruka korelacija, npr. između radnika iz različitih smena koji rade različite, ali ujedno i zajedničke operacije. Kada uspostavite relaciju između ove dve tabele, Access će kreirati dodatnu tabelu koja će povezivati ova dva entiteta i potrebne upite za izdvajane i uređivanje sadržaja. U ovom kontekstu se koristi i zaseban oblik padajuće liste, gde jednom polju jednog zapisa možete pridružiti više zapisa relacionog entiteta. Dodatno je na raspolaganju kolona sa osobinom nazvanom "samo za dodavanje", koja ima izgled nalik memo polju i u koju se mogu smeštati višestruki podaci (npr. datumi i akcije). Prilikom upotrebe ovog polja Access takođe automatski kreira dodatnu tabelu i upite potrebne za rad.


Važna novost: padajuće polje sa odabirom višestrukih relacionih zapisa

Za razliku od drugih programa sistema Microsoft Office, makro jezik u Accessu se razlikuje po mogućnostima i načinima kreiranja i pokretanja. U Excelu ili Wordu, termin "makro" se odnosi na VBA proceduru koja predstavlja skup "snimljenih" korisničkih operacija koje se mogu reprodukovati. Makro naredbe u Accessu se kreiraju tako što iz unapred zadate liste komandi bira odgovorajuća, a zatim se njoj dodeljuju relevantni parametri. Ovakav vid programiranja je zgodan za prosečne korisnike. Ne samo što Access 2007 zadržava ovu strukturu programiranja, već je i dodatno proširuje! Određene komande koje su ranije bile dostupne samo u VBA jeziku sad su na raspolaganju i u makro jeziku. Recimo, do sada je nedostajalo presretanje grešaka i tzv. debug režim izvršavanja, kao i mogućnost dodeljivanja vrednosti promenljivama. Ideja proširenog skupa makro jezika je u tome da se korisniku omogući kreiranje aplikacija bez ijedne linije VBA programa. Na primer, upotrebom samo makro jezika, sada je moguće programirati padajuću listu tako da korisnik može ukucati novu vrednost. Makro će tu vrednost zapisati u odgovorajuću tabelu, osvežiti padajuću listu i postaviti novu vrednost. Ako ste ikada programirali interfejst neke Access aplikacije, dobro znate da je za to do sada bilo potrebno napisati VBA proceduru ili funkciju.

VBA ekran je pretrpeo najmanje izmena; za neke korisnike, najznačajnija izmena u ponašanju je pomeanje sadržaja upotrebom točkića na mišu - to konačno radi! Načinjene su odgovarajuće izmene na objektnom modelu, a odnose se na nove objekte, svojstva i metode dodate DAO biblioteci u pružanju podrške u radu sa poljima koja primaju više vrednosti. Možda se naizgled čini čudnim da je makro jezik značajno proširen, dok je na VBA modulu učinjeno malo. Naprotiv, sloju za upravljanje VBA modulima je posvećana puna pažnja još u prethodnim verzija, tako da mu je bilo teško naći neku manu.

Šta je popravljeno?...

Pogledajmo na kratko šta je u Accessu 2007 popravljeno u odnosu na verziju 2003.

Ukoliko niste smanjili nivo bezbednosti na najniži nivo, po pokretanju bilo koje baze podataka Access vas je obaveštavao da baza možda sadrži program koji može "nauditi" vašem sistemu. Ova poruka je uklonjena. Bolje rečeno, uveden je koncept pouzdanih lokacija (Trusted Locations), gde možete definisati bezbednost baze podataka u zavisnosti od fizičkog pložaja na disku.

Određen nivo inteligencije je uveden nad poljima u kojima se upisuju procenti. Do sada ste u polju formatiranom da prikazuje procenat mogli da upišete 1 što je Access interpretirao kao 100%. Sada se polje interpritira baš kako bi i trebalo - ako upišete 1, Access će smatrati da ste upisali 1%.

Sledeća ispravka se odnosi na englesko govorno područje, ali i na korisnike koji zadaju nazive na engleskom jeziku. Naime, određeni nazivi generičkih entiteta su često upotrebljavani za nazive polja i objekata (npr. Month, Date, Year, Table, Report, ...), što je proizvodilo greške u programu. Delimična kontrola sada postoji na nivou tabele i upozorava korisnika na "pogrešan" naziv.

Što se tiče dizajna dugmadi, sada ste u mogućnosti da dugmetu dodelite i sliku, i tekst. Ranije je bilo moguće dugmetu dodeliti samo tekst; ako dodate sliku, ona je pokrivala tekst. Greške u postupku uvoza podataka iz Excela su ispravljene (o tim problemima smo pisali ranije, pogledajte prilog. Nažalost, ovu ispravku još nismo stigli da proverimo, tako da ostaje da verujemo rečenom.

Neke ispravke se odnose na rad sa tabelama: Lookup field po kreiranju dodeljuje polju podrazumevanu vrednost nula (0), što je stvaralo probleme ako zaboravite da je uklonite, jer indeksno relaciono polje ne može da ima nulu kao nema vrednost. U relacionoj strukturi u kojoj se ova vrednost zahteva, program je prijavljivao grešku. Druga ispravka se odnosi na "nagađanje" vrednosti prilikom unosa podataka. Ako zaredom upišete "1" i "2", Access bi u treće po redu polje kolone upisivao "3". Kako se sekvencijalne liste u bazama podataka zaista retko kreiraju ovakvim unosom podataka, ova osobina je samo smetala i konačno je uklonjena. Konačno, Access više ne smatra da za prefiks svakog polja hiperveze mora da stoji http://. Ako napišete e-mail adresu, Access će promeniti prefiks u mailto:.

...A šta je pokvareno?

Sledeći komentari su nastali delom iz subjektivnih razloga, delom iz objektivnih (novi format i nove osobine ukidaju neke prethodne), a delom i iz primećenih grešaka. U ranijim verzijama je bilo moguće svakom izveštaju dodeliti poseban štampač; sada to više nije moguće, pa vam preostaje zaobilazno rešenje da upotrebite dijalog za izbor štampača pre svakog upućivanja izveštaja na štampu. Nakon što izbrišete objekat iz liste objekata upotrebom SHIFT+DEL, Access će obeležiti sve prethodne objekte. Ako slučajno pritisnete DEL taster dva puta ili ga zadržite dovoljno dugo da se komanda sama ponovi, svi obeleženi objekti će biti izbrisani bez dijaloga za potvrdu brisanja! SHIFT+DEL, naime, briše objekt bez dodatne potvrde.

Specifičnost operativnog sistema Windows Vista donosi grešku koja se događa kada imate više instaliranih verzija Accessa, a ogleda se u tome da VBA program odbija da radi. Naime, pod operativnim sistemom Windows Vista, programi nemaju privilegiju da menjaju bazu registry. Ako poštujete način instaliranja više verzija programa pod jednim operativnim sistemom (prvo se instalira najranija verzija), VBA program će raditi samo u poslednjoj instaliranoj verziji. Tokom kreiranja izvora podataka formulara ili izveštaja, obavezno pređite na bilo koje drugo svojstvo pre zatvaranja, inače će načinjene izmene biti izgubljene.

Tri osobine baze podataka su uklonjene zbog specifičnosti nove JET mašine i izmena na formatu baze podataka. U novom formatu baze podataka ACCDB više ne postoji mogućnost da definišete korisnike, grupe i privilegije pristupa koje su se čuvale u MDW datoteci. Za upotrebu starog načina nivoa pristupa, moraćete i dalje da koristite stari MDB format baze podataka. Kako smo već naveli, replikacija ne postoji u novom formatu, dok je treći uklonjeni objekat Data Access stranice. Ako želite da radite sa Web interfejsom, savetujemo vam da pristup bazi programirate upotrebom jezika ASP ili PHP.

Poslednje vesti

Tokom našeg testiranja programa Microsoft Access 2007, početkom februara 2007, Clint Covington, bivši član razvojnog tima Accessa, objavio je da će Runtime i Developer dodaci ubuduće biti besplatni! Za poređenje, navodimo da je do sada Access programer morao da kupi Visual Studio Tools for Microsoft Office System, odnosno ceo Microsoft Office, kako bi mogao da aplicira izvršnu platformu. Prvi od ova dva košta približno 800 dolara; to je svota koja bi mogla negativno da utiče na upotrebu baza i programa razvijenih u Accessu, s obzirom na nov način distribucije i instalacije JET mašine. Trenutno su ove alatke u završnoj fazi izrade i uskoro će biti dostupne za besplatno preuzimanje.

NAPOMENA: u međuvremenu, Microsoft je objavio Access 2007 Runtime i možete ga pronaći ovde. Isto važi i za Access 2007 Developer Extensions, koji možete pronaći ovde.

Ova dopuna donosi tri veoma vredne alatke. Prva je Package Solution, koji je zapravo čarobnjak čijim pokretanjem dobijate instalacioni paket baze podataka. U instalacionu MSI datoteku se pakuju sve potrebne datoteke uključujući i Runtime (opcionalno se ostavlja mogućnost da korisnik sam preuzme Runtime komponentu). Ova alatka eliminiše potrebu za tim da krajnji korisnik mora da ima instaliran Access 2007, kako je ranije navedeno, da bi pokrenuo i koristio bazu podataka. Druga alatka, Save As Template, od baze podataka kreira predložak koji se instalira kao ikona na početnom ekranu (Getting Started). Konačno, alatka pod nazivom Source Code Control integriše projekat sa platformom Microsoft Visual SourceSafe (ili drugom kontrolom programa) i omogućava proveru upita, formulara, izveštaja, makro modula i podataka. Savetujemo vam da pratite novosti na ovu temu na Microsoftovom sajtu, jer se tu svakodnevno nešto menja i dopunjuje. Dodatne informacije o ovom dodatku možete pronaći u članku Runtime modul u grupi priloga o Accessu u Office Praktikumu.

Na kraju priče...

Access je toliko kompleksan program da je zaista teško izvući pouzdan zaključak nakon samo nekoliko meseci upotrebe, a gotovo je nemoguće to učiniti kada je gotovo kompletan program izmenjen. Izvesno je da je mnogo izmena načinjeno prema primećenim greškama i zahtevima korisnika. Nova verzija predstavlja preporođeni Access, jer je sam razvojni tim Accessa napisao JET mašinu čije je razvijanje u kompletnoj odgovornosti ovog tima. Ovaj korak je doneo mnogo poboljšanja u mogućnostima Accessa, ostavljajući dodatne mogućnosti za dalji dinamičan razvoj. Nagađam da se će se dalja unapređenja odnositi na čvršću integraciju sa Web servisima u kojoj je prvi konkurent FileMaker za korak ispred.

Slobodni smo da zaključimo da nova verzija Accessa donosi najdramatičnije izmene između dvaju verzija. Broj poboljšanja je toliki da mnoge od njih nismo ni pomenuli. Stiče se utisak da je svakoj funkciji i objektu posvećena pažnja i da su nad svakim načinjena poboljšanja. Zapravo, ostavljamo vama da ih sami otkrijete - ako ste radili sa nekom od prethodnih verzija i nosi vas uzbuđenje isprobavanja novog, Microsoft Office Access 2007 će vam se zasigurno svideti. Profesionalci će pozdraviti ispravljene greške, nove osobine i daleko brže programiranje baze podataka, dok će početnici moći lakše da savladaju osnove baze podataka. Kako god posmatrali, novi Access je zaista izvanredan proizvod.

 

  (C) 2000-2011 Praktikum na Webu

PC 131


 
 

Vrh stranice  Prethodna stranica  Naslovna strana  Mapa sajta  Pretraga

AFORIZAM ZA DANAS OVIH DANA SLUŠAMO...

Copyright © Praktikum na Webu, 2000-2011; Valinor Design; sva prava pridržana.